AISO
Asociace Informačních Systémů pro Občany se specifickými potřebami

   Asociace vznikla jako reakce na nový stav věcí, především v oblasti předávání informací. S bouřlivým rozvojem IT a hlavně Internetu vzniká mnoho projektů také pro zdravotně hendikepované občany. Tyto aktivity si svojí prospěšností zaslouží vzájemnou komunikaci a spolupráci ve vztahu ke vnějšímu světu.


Menu
Hlavní strana
Cíle AISO
Stanovy
Celé stanovy
Cíle AISO

1. Koordinace a vzájemná pomoc

Společná koordinace a informovanost.
Výměna zkušeností a informací.
Vytvoření platformy společné diskuse.
Zprůhlednění oblasti informačních systémů pro ZP.

2. Společná prezentace a podpora

Podpora jednotlivých projektů pomocí společné aktivity.
Prosazování stejných požadavků společně.
Jednotné vystupování vůči státním institucím a nadacím.
Dosažení požadavků členů vytvořením velké nepřehlédnutelné skupiny.

3. Donátorství a sponzorství

Získávání know-how, podporu a zvýhodnění od sponzorů, státu a nadací.
Garance důvěryhodnosti podporovaných subjektů před donátory.
V případě získání finančních prostředků, budou tyto sloužit k rozvoji jednotlivých členů.
AISO bude zprostředkovatelem a garantem sponzorství bez vedení účetní agendy.

4. Společný projekt

Vstupní branou do světa informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami je adresa www.aiso.cz .
Uživatel i tvůrce IS bude čerpat z výhod sjednoceného informačního kanálu.
Kromě informačního rozcestníku může být specializovaným zpravodajským serverem.
V plánu je vytvoření oborových podsekcí.

5. Dobrovolnost a spolupráce

AISO je asociací dobrovolnou.
AISO nevytváří kamennou strukturu.
Jednotliví členové přijetím úkolů pomohou celku i sobě.
Spoluprací v AISO se pozvedne úroveň informovanosti.


Plus500 Plus500 Plus500 Plus500 Plus500 Plus500